Wednesday, January 4, 2012

CaBLe GuY

It was one hot sunny afternoon habang nanonood ng
paboritong series ni Rob na Ugly Betty, ng biglang
mawala ang eksena sa kanyang TV screen. He started
to scan other channels still nothing happen. Then he
decided to call his cable provider.
Pagkatapos niyang tumawag, sinabihan siyang wala
naman problem sa area nya. At sabing may papunta
ng technician to fix the problem.